Za spolupráci děkujeme
Město Jablonec nad Nisou
Nadace Škola hrou
Centrum Generace
MC Jablíčko
Děkujeme společnosti ROSSMANN za hygienické potřeby.
ROSSMANN POMÁHÁ
Síť pro rodinu
Kontaktní údaje
Centrum Generace Jablonec z.s.
Spolkový dům Jablonec n/N
Emílie Floriánové 8
Jablonec nad Nisou
466 01
Email:

Mobil:
733508417

Počítadlo návštěv
Online:
1

Dnes návštěv:
8

Celkem návštěv:
90551

Filipova dobrodružství - pro 1. stupeň ZŠ

Jedná se o soubor výchovně-vzdělávacích programů pro žáky 1. stupně základních škol a děti v mateřských školkách. Cílem programů je přispět ke zdravému, všestrannému a celistvému rozvoji dětí.

 

Programy pracují s příběhy, do nichž jsou děti aktivně zapojeny, využívají interaktivních metod a práce ve skupinách. Děti tak zábavnou formou získávají informace o fungování jejich těla, mezilidských vztazích (společnosti) a životním prostředí. Programy vedou děti k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní zdraví, motivují žáky ke zdravému životnímu stylu a napomáhají předcházet patologickým jevům jako je kouření, alkoholismus a narkomanie.

Programy jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Naplňují především vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, tematický okruh Člověk a jeho zdraví, některé programy také vzdělávací oblast Člověk a svět práce Jsou vhodným doplněním učiva péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví. Programy tak napomáhají v rozvoji klíčových kompetencí a naplňování průřezového tématu Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova. 

Soubor vychází ze stejnojmenných knih, které si mohou pedagogové u nás zakoupit a následně na programy navázat při práci s žáky.


Copyright © 2011 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.