Za spolupráci děkujeme
Město Jablonec nad Nisou
Nadace Škola hrou
Centrum Generace
MC Jablíčko
Děkujeme společnosti ROSSMANN za hygienické potřeby.
ROSSMANN POMÁHÁ
Síť pro rodinu
Kontaktní údaje
Centrum Generace Jablonec z.s.
Spolkový dům Jablonec n/N
Emílie Floriánové 8
Jablonec nad Nisou
466 01
Email:

Mobil:
733508417

Počítadlo návštěv
Online:
1

Dnes návštěv:
10

Celkem návštěv:
90555

Nabídka přednášek a besed pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Sex, AIDS a vztahy: Rizikové chování dospívajících, vliv drog, okolí a médií na chování a rozhodování.

Přátelství a láska: Samota, hledání partnera, budování vztahů, rozdíly ve vnímání sexuality mezi chlapcem a dívkou.

Rodina: Rodina je největší poklad. Co dělat pro to, abych takovou rodinu mohl mít?

Pornografie a kult těla: Manipulace pomocí různých médií, o pozadí pornografického průmyslu a jeho efektu na lidské životy.

Image nebo charakter?: Krása je víc než souhrn fyzických rysů.

Jak si nenechat ublížit: Seznámení se  způsoby, jak postupovat v situacích ohrožení, jak poznat a jednat s lidmi, které někdo zneužil.

Šikana: Agrese (fyzická, psychická, sexuální a kyber-šikana) a její prevence.

Kyberšikana: Seznámení s různými novými formami šikany přes internet, mobil, atp., a tím, jak se před nimi chránit.

Kouření: Kouření jako důsledek psychické manipulace. Finanční a zdravotní důsledky.

Alkohol: Alkohol - nejtolerovanější droga u nás. Jak se vyhnout závislosti.

Peníze: Peníze samy o sobě nejsou špatné, ale když nejsou správně používány, mohou být nebezpečné.

Holocaust: Seznámení se způsoby a formami násilí během holokaustu, odkaz holocaustu pro nové generace, možný přínos holocaustu pro současnou generaci.

Sekty: Na co si dát pozor: praktiky novodobých sekt (náboženských i nenáboženských) a jejich nebezpečí pro mladé, hlavní znaky sekt.

Beseda o bleskových povodních v libereckém kraji. Smyslem této besedy je umožnit studentům nahlédnout do zákulisí neziskových organizací, jejich spolupráci a mechanismech, které používají, aby jejich pomoc byla co nejefektivnější.  

Život v nejbohatší zemi (o životě v USA): Srovnání tamější kultury s tou naší. Obrázky, zážitky a zkušenosti ze sedmiletého pobytu v USA, včetně práce v psychosociálním týmu v New Yorku po pádu "dvojčat".

Život v nejchudší zemi (o životě v Bangladéši): Postřehy z cest a kontrolní mise s humanitární organizací do Bangladéše, adopce dětí na dálku, pomoc chudým zemím.

Ekologická stopa: Víte, kolik místa potřebujete k životu, když se spočítá vaše každodenní spotřeba? Stačila by planeta, kdyby všichni lidé žili jako já. Povídání o projektu ekologická stopa, výpočet ekologické stopy pomocí PC programu, simulační hry na téma trvale udržitelného rozvoje, informace o ekologicky šetrném chování.

Zažijte Afriku: Simulační hra o globálních problémech lidstva na přikladu Afrického kontinentu.  Žáci na chvíli řeší problémy domorodců v africké vesnici jako hladomor, občanskou válku i nebezpečné choroby. Jaká pomoc je opravdu účinná? Program o globálních problémech a rozvojové pomoci.

Na  kole za polární kruh: Vyprávění o cyklistické cestě na nejsevernější konec evropské pevniny. Postřehy a zážitky ze skandinávské přírody, krajiny a společnosti. Tří měsíční cesta na kole přes Polsko, Německo, Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu měřila necelých 9 tisíc kilometrů.

O Bibli: Stručné představení obsahu Bible a její historie.

Povídání o křesťanství: Představení křesťanství a s ním spojená témata  (Vánoce, Velikonoce, biblické příběhy, biblická proroctví ve vztahu k diskutovanému a zfilmovanému tématu konce světa v roce 2012). 


Copyright © 2011 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.